amarecoaching.nl

Heel eenvoudig is coaching een proces dat gericht is op het verbeteren van prestaties en dat zich richt op het ""hier en nu"" in plaats van op het verre verleden of de toekomst.

Hoewel er veel verschillende modellen van coaching bestaan, beschouwen we hier niet de 'coach als expert' maar, in plaats daarvan, de coach als een facilitator van leren.

Er is een groot verschil tussen iemand onderwijzen en hem helpen te leren. Bij coaching, fundamenteel, helpt de coach het individu om zijn eigen prestaties te verbeteren: met andere woorden, helpt hem om te leren.

amarecoaching.nl

Hieronder vind je interessante linkjes die te maken hebben met amarecoaching.nl.